ไปค่าาา วันนี้เราจะไป ?บรึ้นน น น น  ขับรถเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ กันจ้าาาา ?

จังหวัดที่เราจะเดินทางนั้นได้แก่ ?(จังหวัด อะโอโมริ , อาคิตะ , อิวาเตะ , มิยะงิ , ยะมะงะตะ , ฟุกุชิมะ)? ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีเทศกาลโคมไฟที่โด่งดังมีชื่อเสียง จะมีเทศกาลอะไรกันบ้าง เราขับไปเที่ยวกันเล้ยยยยย ?บรึ้นน น น น

โอบ้ง-มัตสึริ (Bon Matsuri) หรือ เทศกาลโคมไฟ

เทศกาลโคมไฟจัดทั่วประเทศเป็นพิธีกาลทางศาสนา เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจะมีการจุดไฟต้อนรับที่หน้าบ้าน,ถวายผักบูชา,มีการละเล่นโดยมีการเต้นระบำโบราณโอบัง เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยและในวันสุดท้ายจะจุดไฟ เป็นการส่งกลับวิญาญาณบรรพบุรุษ

เนบุตะ-มัตสึริ (Aomori Nebuta Matsuri) หรือ เทศกาลหุ่นโคมไฟ

จังหวัดอะโอโมริ ภูมิภาคโทโฮคุ (Aomori,Tohoku)

เทศกาลเนบุตะที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า เนบุตะ-มัสสุริ ของจังหวัดอาโอโมริ จัดขึ้นวันที่ 2-7 สิงหาคม ของทุกปี ไฮไลท์ของงานเทศกาลนี้คือขบวนพาเรดของการแห่โคมไฟแสงสีขนาดใหญ่ นำขบวนดดนกลองไทโกะ เหล่านักดนตรี และการแสดงเต้นพื้นเมือง เทศกาลเนบุตะเป็นหนึ่งในงานสามงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดของโทโฮคุ

คันโต มัตสึริ (Kanto Matsuri) หรือ เทศกาลแห่โคมไฟคันโต

จังหวัดอะคิตะ ภูมิภาคโทโฮคุ (Akita,Tohoku)

เป็นทานาบาตะที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในเมืองอะคิตะ จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 3-6 สิงหาคม ไฮไลท์ของงานคือการแสดงที่ใช้ทักษะของนักแสดงในการรักษาสมดุลของเสาไม้ไผ่ขนาดยาวกับโคมไฟกระดาษที่ติดอยู่บนเสาไม้ไผ่ เสาคันโตจะมาในขนาดที่แตกต่างกัน เสาที่ใหญ่ที่สุดวัดขนาดได้ถึง 12 เมตร หนัก 50 กิโลกรัม และมีโคมไฟมากถึง 46 โคม ใช้แสงไฟจากเทียนจริง

ฮะนะงะซะ-มัตสึริ (Hanagasa Matsuri) หรือ เทศกาลหน้าร้อนฮะนะงะซะ

จังหวัดยะมะงะตะ ภูมิภาคโทโฮคุ (Yamagata,Tohoku)

เป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูร้อนขึ้นชื่อของภูมิภาคโทโฮคุ จัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคม ของทุกปี รวม 3 วัน จะมีการอธิษฐานขอพรแด่ “เทพสะโอไดคงเก็น” (ชื่อภูเขา “สะโอ” ในจังหวัดยะมะกะตะก็มีต้นกำเนิดมาจากเทพองค์นี้)

♡ ❀ ♡ ❀  By  Lunlafunny  ❀ ♡ ❀ ♡