สวัสดีค่ะเพื่อนสายเที่ยวด้วยตัวเอง วันนี้ sbaeasytogo เรามีวิธีการแลกตั๋ว JR Pass มาให้ดูกันค้า อ่านนิดเดียวทำได้ง่ายๆเลย ♥♥

 3 ขั้นตอนง่ายๆกับวิธีการแลกตั๋ว JR Pass 

เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องนำตั๋ว Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ฉบับจริงที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตยื่นพร้อมกับใบ Exchange Order ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี JR โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เคาน์เตอร์แลกตั๋ว JR Rail Pass

ผู้เดินทางสามารถสังเกตจุดแลกตั๋วจากเครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)” ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการแลกตั๋ว JR Pass

ประเภทตั๋วและชื่อนามสกุลที่ออกใน Exchange Order ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือให้บุคคลอื่นใช้แทนได้และตราประทับของตม.ในหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางต้องเป็นแบบ “temporary visitor” เท่านั้น

**เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order ของผู้เดินทาง พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า “Application for Japan Rail Pass Exchange” โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทางและวันที่เริ่มใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้ในวันแลกตั๋ว) แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออกตั๋วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียด JR Pass

หลังจากเจ้าหน้าที่ออกบัตร JR Pass ให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลพร้อมวันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมรับหนังสือเดินทางคืนจากเจ้าหน้าที่ และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้เดินทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรแก้ไขให้ในทันที

วิธีการใช้ JR PASS

♡ ❀ ♡ ❀  By  Lunlafunny  ❀ ♡ ❀ ♡