มองรูปผ่านเลนส์พ่อ

มองรูปผ่านเลนส์พ่อ ณ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” หอศิลป์