ตามรอย • รากนครา ณ เมืองมัณฑ์ •

แม้จะเสียเมืองไปแล้ว แต่ความสวยงาม และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของพม่าและเมืองมัณฑ์ยังไม่หมดสิ้น ปัจจุบัน มัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในประเทศ