ทัวร์ไทย : กระบี่ อันซีน 3วัน 2คืน

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

♦ สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดาน้ำ 4 เกาะฮอตฮิต

♦ ชมความงดงาม 2 UNSEEN THAILAND ทะเลแหวก และสระมรกต ณ กระบี่

♦ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเสือ วัดดังประจำจังหวัดกระบี่

♦ ส่วนตัวกับที่พักติดหาดไร่เลย์ทางฝั่งตะวันตก

 

เมนูแนะนำ

♦ สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดาน้ำ 4 เกาะฮอตฮิต

♦ ชมความงดงาม 2 UNSEEN THAILAND ทะเลแหวก และสระมรกต ณ กระบี่

♦ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเสือ วัดดังประจำจังหวัดกระบี่

♦ ส่วนตัวกับที่พักติดหาดไร่เลย์ทางฝั่งตะวันตก

 

เลือกวันเดินทาง

2-4, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25 เมษายน 2564

———————————

1-3, 2-4, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 พฤษภาคม 2564

———————————

11-13, 18-20, 25-27 มิถุนายน 2564

ราคาเพียง 13,990 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,990 บาท

แผนการเดินทาง

วันที่

รายการ
อาหาร
เช้า
กลางวัน
เย็น
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – สุสานหอยน้ำจืด – ท่าเรืออ่าวน้ำเมา – ที่พักบนหาดไร่เลย์
2 ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะปอดะ – เกาะทับ (ทะเลแหวก) – เกาะหม้อ – เกาะไก่ – หาดถ้ำพระนาง)
3 ท่าเรืออ่าวน้ำเมา – ลานปูดำ (ถ่ายภาพเขาขนาบน้ำ) – ร้านจี้ออของฝาก – วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – น้ำตกร้อน - สระมรกต - สุสานหอยน้ำจืด – ท่าเรืออ่าวน้ำเมา - ที่พักบนหาดไร่เลย์

06.00   คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

08.00   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMLIE) เที่ยวบินที่ WE 241

09.20    เดินทางถึง สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือและออกเดินทางสู่ น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      นำทุกท่านเดินทางสู่อำเภอคลองท่อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ – บางครามเพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางธรรมชาติในป่าใหญ่ นอกจากความสวยงามของน้ำใสสีเขียวมรกตแล้ว ยังเป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่สวยงามแห่งนึงของจังหวัดกระบี่อีกด้วย ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำหรือผ่อนคลายภายในสระมรกต (กรณีเล่นน้ำ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนหลังเล่นน้ำ)

           นำท่านเดินทางสู่ สุสานหอยน้ำจืด เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะจัดอยู่ในโปรแกรมเที่ยวกระบี่ ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “สุสาน” แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสุสานหอยเป็นเพียงซากดึกดำบรรพ์ของหอยขม (หอยน้ำจืด) จำนวนมากที่ทับถมกันเป็นเวลากว่า 35 ล้านปี โดยมีน้ำกับธาตุปูนประสานกัน ใช้เวลาหลายล้านปีจนกลายเป็นชั้นหินปูน ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนึ่ง ที่หาดูได้ยาก

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

           ถึงเวลาอันสมควร นำท่านนั่งเรือสู่ ที่พักบนหาดไร่เลย์ แซน ซี รีสอร์ท ท่านจะพบกับบรรยากาศความเป็นส่วนตัวและมีความสวยงามโดยโรงแรมที่พักติดหาดไร่เลย์ทางฝั่งตะวันตก จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ทางที่พักมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของที่พักได้ตามอัธยาศัย)

           นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือที่พักระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 : ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะปอดะ – เกาะทับ (ทะเลแหวก) - เกาะหม้อ – เกาะไก่ – หาดถ้ำพระนาง)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

           นำท่านนั่งเรือสู่ ถ้ำพระนาง ชมความงามของถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเรือ หาดถ้ำพระนาง อยู่ในเขต ต.อ่าวนาง จะกระบี่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สี่เกาะ เกาะปอดะ เกาะทับ+เกาะหม้อ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ำพระนาง ที่นี่คือ 1 ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตาน่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ

           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากหลายสายพันธุ์ หลากสีสัน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันบนเกาะ

บ่าย        นำท่านชม “UNSEEN IN THAILAND” เรียกว่า ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทั้ง 3 เกาะด้วยกันระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

**หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวันเมื่อน้ำลดจะเป็นสันทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้**

           จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปหรือเล่นน้ำบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณชายฝั่งของเกาะ เป็นเกาะเอกชนที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่ โดยเกาะปอดะแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่างนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร หากยืนอยู่ริมหาดที่อ่าวนาง หรือ หาดพนรัตน์ธารา แล้วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน เกาะใหญ่ที่สุดในนั้นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ๆ กันได้แก่เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ซึ่งเป็น 4 เกาะไฮไลท์สำหรับการท่องทะเลกระบี่

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

           นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือที่พักระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 : ท่าเรืออ่าวน้ำเมา – ลานปูดำ (ถ่ายภาพเขาขนาบน้ำ) – ร้านจี้ออของฝาก – วัดถ้ำเสือ - ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00     ออกเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

           นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ อนุสาวรีย์ปูดำ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

           หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านจี้ออ ของฝากกระบี่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

           นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง  วัดถ้ำเสือนั้น จากการสอบถามชาวบ้านได้ความว่า ในอดีตเคยมีเสือโคร่งจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณของถ้ำที่ตั้งอยู่หน้าเขาแก้ว ภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปแบบอุ้งเท้าเสืออีกด้วย วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร” ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใส จุดเด่นของวัดคือพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะได้โดยขึ้นบันได 1,237 ขั้น บนยอดเขาสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สิ่งสำคัญในวัดถ้ำเสือนั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

           สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่

19.05     นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 250

20.25     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ