เช็ดแล้วอุณหภูมิผิว จะลดลงทันที 3˚c

Showing the single result